Prenájom Billboardov

20.02.2019

Prenájom billboardových plôch v meste Čadca. V ponuke aj tlač a vylepenie plochy.